Økt samvær skal gi lavere barnebidrag

Faktiske kostnader ved å ha barn, både mors og fars inntekt ogomfanget av samvær blir avgjørende for utregningen av de nyebidragssatsene. Fire regjeringer har slitt med det nye regelverketsom fredag ble presentert av barne— og familieminister KaritaBekkemellem Orheim.