Kristen protest mot pavekirkens syn på kondomer

Vatikanet må trekke tilbake påstanden om at kondomer ikke fungereri bestrebelsene på å bremse spredningen av hiv og aids. Det kreverChangemaker, ungdomsbevegelsen til Kirkens Nødhjelp.