- Prøvde å kjøre ned Veronica

I følge en venninne av Veronica Orderud skal forholdet mellom henneog svigerforeldrene ha vært så dårlig at Kristian Orde-rud ved enanledning prøvde å kjøre henne ned med traktor.