Varsler billigere kylling

Regjeringen vil tillate fjørfe— og grisebøndene å øke kjøttproduksjonen med minst 50 prosent. Dermed kan kjøttet bli billigere.