Strev med pass til Dagros

Byråkratiske EU-regler skaper mye ekstraarbeid for distriktsveterinærer over hele landet. Hver eneste ku, kalv og okse som skifter eier må ha eget storfépass.