Regjeringen vil ha samiske veiskilt der det bor samer

Regjeringen vil innføre samiske veiskilt i kommuner hvor det bor samiske innbyggere.