Hordaland Frp vil ha eksklusjoner

Fylkesstyret i Hordaland Fremskrittsparti ber sentralstyret i partiet omgående sette i verk undersøkelse med sikte på å ekskludere såkalte "bakmenn" som "fortsatt driver et spill for å kapre makt og posisjoner i partiet".