Onkel dømt til fire års forvaring for overgrep

En mann i slutten av 40-årene er i Eidsivating lagmannsrett dømt til fire års forvaring for gjentatte overgrep mot tre jenter han er onkel til.