Norge ber WTO utpeke et sel-panel

Norge og Canada ber Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å utpeke et panel som skal vurdere om EUs selregelverk er i samsvar med EUs WTO-forpliktelser.