Arbeidene på ny USA-ambassade i gang i august

Grunnarbeidene til den amerikanske ambassaden på Huseby starter i august. Amerikanske myndigheter har fått på plass finansieringen og regner med å ferdigstille bygget i 2014.