Stiller seg uforstående til siktelsen

Den siktede tingrettsdommerens forsvarer Tor Erling Staff stiller seg uforstående til siktelsen mot sin klient.