• Ihelgen flyttet romfolk i Oslo til Årvoll. Professor Paul Stephens ved Universitetet i Stavanger mener det må bli enklere for slike grupper å få seg jobb. Scanpix

Romfolket får bli på Årvoll inntil videre

Romfolket får bli i leiren på Årvoll inntil videre. Ledelsen i bydel Bjerke ser ingen grunn til å rydde området umiddelbart.