Færre eldre på sykehjem etter eldreløft

Fire år etter at Jens Stoltenberg (Ap) lovet sykehjemsplass til alle eldre som trenger det, har antallet over 80 år på syke— eller aldershjem gått nedover.