• Nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) benekter å ha gått for langt i å plassere venner og allierte i styre og ledelse i statens selskaper.

Giske grilles av opposisjonen, benekter å ha gjort noe galt

Nærings— og handelsminister Trond Giske (Ap) benekter å ha gått for langt i å plassere venner og allierte i styre og ledelse i statens selskaper.