Sår tvil om det blir jordbruksforhandlinger

Bondelaget og Småbrukarlaget er i tvil om de ønsker å forhandle på grunnlag av statens tilbud på 13.000 kroner.