Togtrafikken i Sør-Norge i gang igjen etter full stans

En feil i kommunikasjonssystemet til Jernbaneverket stanset all togtrafikk i Sør-Norge i rundt 45 minutter torsdag kveld. Trafikken er nå i gang igjen.