Full oppvask om beredskap i Stortinget 

Opposisjonen mener Riksrevisjonen har vist at regjeringen ikke har tatt arbeidet med sikkerhet alvorlig nok. Regjeringen mener mye av kritikken er utdatert. 

Martin Kolberg leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.
  • Anna Marjatta Gøystdal - Ntb
Publisert: Publisert:
Martin Kolberg (Ap) leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Stortinget stilte seg tirsdag i vesentlig grad bak den sterke kritikken fra Riksrevisjonen mot regjeringen for mangel på sikring av samfunnskritiske bygg, anlegg og infrastruktur, såkalt objektsikring.

Men krangelen om hvorvidt regjeringen har gjort nok og om arbeidet har gått fort nok, fortsetter.

– Det er ingen unnskyldning å ikke gjøre det vi alle var enige om, sa kontroll- og konstitusjonskomiteens leder Martin Kolberg (Ap).

Bakteppet for saken er Gjørv-kommisjonens kritikk av svikt i den norske beredskapen under 22. juli-angrepet.

Grunnlaget for Riksrevisjonens kritikk er en større undersøkelse i 2015, noe som sto sentralt i stortingsdebatten tirsdag.

"Sterkt kritikkverdig"

Kolberg slo fast at flertallet med Ap, Sp, KrF, Venstre, SV og MDG stiller seg bak Riksrevisjonens funn.

Regjeringen har ikke evnet å følge opp instruksen om å sikre viktige bygninger og infrastruktur, noe som ifølge disse partiene er "sterkt kritikkverdig". Venstre deler i hovedsak den analysen, men bruker formuleringen "svært alvorlig og kritikkverdig" om regjeringens håndtering.

Siden Høyre og Fremskrittspartiet ikke vil kritisere regjeringen, er det dermed ikke flertall for formuleringen "sterkt kritikkverdig", som er den sterkeste ordbruken Stortinget kan ty til før mistillit.

Voteringen var ventet sent tirsdag kveld.

– Ikke i mål

For regjeringspartiene er det et hovedpoeng at situasjonen er mye bedre i dag enn for to år siden.

– Mye er gjort, og vi er fortsatt ikke i mål, slo forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H) fast.

Hun viste til at et omfattende arbeid er gjort med å peke ut viktige objekter for sikring. Det er samtidig bevilget mer penger for å gjøre Heimevernet mer operativt, forklarte hun.

– At det ikke er fullgod operativ evne på alle områder, medfører ikke at Forsvaret og Heimevernet er ute av stand til objektsikring, sa statsråden.

Hun viste til at planene for objektsikring er dynamiske, fordi antallet objekter går ut og inn.

Politi og forsvar

Et hovedpunkt i kritikken fra Riksrevisjonen er at Forsvaret og politiet, verken sammen eller hver for seg, er i stand til å beskytte viktige bygg og anlegg i en krisesituasjon, og at politiet og Forsvaret samarbeider for dårlig.

– Riksrevisjonens dom er knallhard. Viktige objekter er ikke sikret, og svikten kan utgjøre en fare for liv og helse, slo KrFs Hans Fredrik Grøvan fast.

Han mener det "nesten ikke er til å tro" at politiet og Forsvaret heller ikke har etablert "permanent grunnsikring" av egne skjermingsverdige objekter, ifølge Riksrevisjonen.

Lukket møte

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) insisterte på at samarbeidet nå fungerer langt bedre i dag enn i 2015.

– Jeg har reist rundt i politidistriktene og snakket med tjenestemenn på alle nivå. Det gjennomgående svaret er at samarbeidet mellom politi og forsvar er utstrakt og godt i det daglige.

Tirsdagens åpne debatt ble holdt etter at Stortinget mandag var samlet i et lukket møterom for å diskutere rapporten. Kontrollkomiteens hemmelige innstilling gjorde at det måtte holdes et lukket møte.

Regjeringen måtte mandag tåle kritikk for å ha hemmeligholdt et sammendrag av Riksrevisjonens rapport. Sammendraget var ment for offentliggjøring.

Publisert: