- Ja, det er rettferdig

Kommunalministeren mener det nye inntektssystemet for kommunene erbedre enn det gamle, selv om 21 kommuner i Rogaland taper påomleggingen.