- Rettssystemet udemokratisk

— De store ulikhetene mellom partene i rettssystemet er en trusselmot vårt demokrati, mener Grete Inderberg, mor til et drapsoffer.