Beskyldt for manglende handlekraft i asylpolitikken