Trekker krav om nasjonal gransking av barnehjem

Stiftelsen Rettferd for taperne trekker kravet om at regjeringen månedsette en nasjonal granskingskommisjon som skal kartleggeovergrep mot barnehjemsbarn i perioden 1945 til 1980.