3.500 elever i Oslo sier de blir mobbet av læreren