Bompenger gikk til USA-reise for styreleder og ektefelle