Hagen ber Solberg om asylmottak i utlandet

Fremskrittspartiets leder Carl I. Hagen ber kommunalminister Erna Solberg (H) følge det gamle Frp-forslaget om å opprette asylmottak utenfor EU-området.