Bompenger til Vestlandet

Det kan bli bompenger for å finansiere E 39 (Kyststamveien) gjennom fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.