Kommuneoppgjøret trekker i langdrag

Slitne forhandlere i kommuneoppgjøret fortsetter meklingen torsdag,12 timer på overtid. Meklingsmann Dag Nafstad har presentert etøkonomisk opplegg som partene bruker lang tid på å vurdere.