Eksperter: «Utvik Senior» skadd før den sank

To uavhengige granskinger av den forliste fiskebåten «Utvik Senior» konkluderer med at båten ble påført store skader før den sank.

Publisert: Publisert:
Ntb

Kommisjonen som undersøker omstendighetene rundt forliset har mottatt rapporter fra David Ellin ved The Test House ved Cambridge og overingeniør Knut Strengelsrud. Begge er oppnevnt som sakkyndige, og har undersøkt vrakdelene fra fiskebåten for å finne årsaken til forliset i 1978. — Vi håpet å få svar på hva som forårsaket skadene på vrakdelene på fiskebåten for å finne årsaken til forliset i 1978, sier seniorforsker Bård Meek-Hansen ved Marintek og medlem av undersøkelseskommisjonen, til NTB.

«Smadret» Begge de sakkyndige mener «Utvik Senior» ble utsatt for skader på styrbord side før båten gikk ned. Strengelsrud er mest sikker i sin konklusjon. Han skriver i sin rapport at båten «har blitt påført en sterk støtbelastning mot styrbord side». Skadene er så store at verken bølger eller et sammenstøt med havbunnen kan være årsaken, mener han.

Ellin i Cambridge mener også at alle skadene som er funnet på vrakrestene neppe kan skyldes sammenstøtet med havbunnen. I rapporten går det fram at flere funn «indikerte også at fartøyets fremre del har fått skader før sammenstøtet med havbunnen.»

Selv om Ellin ikke vil gi noen endelig konklusjon på hva som var årsaken til skadene, skriver han til kommisjonen at han er stadig mindre sikker på at skadene stammer fra sammenstøt med havbunnen.

«Det er umulig å redegjøre for de skadende kreftene, uten en katastrofal hendelse som i det minste resulterte i en smadring av fartøyets styrbord side, heter det i rapporten.

Bakket Rapportene slår også fast at «Utvik Senior» sannsynligvis bakket opp da ulykken skjedde. Overingeniør Strengelsrud mener at det var maksimal reversering på propellen ved forliset. Ellin fastslår det samme, forutsatt at båten var utstyrt med et lukket hydraulisk system.

Ekspertene mener dermed at «Utvik Senior» bakket opp og at båten ble utsatt for skader på styrbord side før den sank. Ellin vil likevel ikke gi et entydig svar, og anbefaler kommisjonen å undersøke vrakrestene ytterligere.

— Kommisjonen har ikke til hensikt å få utført ytterligere undersøkelser. Det blir for mange usikkerheter knyttet til beregningene, noe som gjør at vi ikke kan legge avgjørende vekt på de svarene vi får, sier Meek-Hansen.

Gransking Ni mennesker omkom da «Utvik Senior» forliste utenfor Senja 17. februar 1978. Like etter forliset ble det funnet vrakgods fra båten som både lensmann og lokale fiskere mente bar preg av kollisjon.

18. januar 1979 konkluderte en granskingskommisjon med at båten hadde gått på grunn og at årsaken var feilnavigering. Kommisjonen avviste kollisjonsteorien som «svært lite sannsynlig».

I april 2002 ble det nedsatt en ny kommisjon for å granske ulykken på nytt. Årsaken var blant annet at maskinen fra fiskebåten ble funnet langt fra stedet hvor «Utvik Senior» skulle ha havarert.

1. april skal kommisjonen legge fram sin endelige rapport om «Utvik Senior»-forliset.

Publisert: