Røde Kors vil ikke jobbe med væpnet politi

Røde Kors har gitt beskjed om at de ikke ønsker å delta i aksjoner der politiet bruker våpen.