Vurderer anmeldelse av overgrepssak fra 80-tallet

Overgrepsmeldingene Den katolske kirke har mottatt de siste ukene, er lite detaljerte og til dels foreldede. Men Fagetisk Råd sier det kan være aktuelt med politianmeldelse i ett av tilfellene.