• Jonas Haarr Friestad

Fortsatt advokathjelp til strandsonetvister

Direktoratet for naturforvaltning skal også i år betale advokatregningen for kommuner med vanskelige strandsonesaker.