- Høyre frykter EU for mye til å si nei

Høyre åpner døra for å innføre datalagringsdirektivet med vedtaket på landsmøtet, mener Bård Hoksrud i Fremskrittspartiet.