• Scanpix

Manet til kamp mot sosial dumping og ledighet

LO-leder Roar Flåthen manet til fortsatt kamp mot sosial dumping og stigende arbeidsledighet da han talte på Youngstorget under 1. mai-feiringen lørdag.