- Foreløpig ingen fare for liv og helse

Ifølge Statens helsetilsyn er det ikke fare for liv og helse verken ved sykehuset i Førde eller ved andre sykehus som er berørt av den pågående sykehusstreiken.