Kraftig økning i barnebortføringer

Hittil i år er 29 barn blitt kidnappet i Norge og ført ut av landet. 18 barn er blitt bortført til Norge i samme periode. Tallene bekymrer Justisdepartementet.