Reduserte skatteinntekter i første halvår

I første halvår i år ble det innbetalt 373,6 milliarder kroner i skatt her i landet. Det er en reduksjon på 4,7 prosent, eller 18,3 milliarder, fra samme periode i fjor.