Stopp av tvangsreturer til Nord-Irak

Tvangsretur av asylsøkere til Nord-Irak har stoppet helt. Årsaken er at Politiets utlendingsenhet (PU) ikke får svar fra nordirakiske myndigheter.