Erik Dammann får Erik Byes minnepris

Forfatteren, miljøforkjemperen og samfunnskritikeren Erik Dammann (79) får Erik Byes minnepris for 2010.