Norske navn på flere norske arter

Mange flere av Norges cirka 40.000 kjente arter skal nå få norske navn, i tillegg til de vitenskapelige latinske navnene som artene allerede har.