Like lykkelige uten barn

Barnløse er stort sett like lykkelige som personer med barn, ifølge en ny norsk studie.