Ansatte i finansnæringen med høyest lønnsvekst

Lønnsveksten i fjor var den høyeste siden 1998. Den gjennomsnittlige lønnsveksten i 2008 er anslått til 6 prosent, mot 5,4 prosent i 2007. Ansatte i finansnæringen fikk mest.