• Aftenbladet har skrevet om mødre som frykter at Fødeloftet i Stavanger legges ned. Aftenbladets helgemagasin Pluss besøkte fødeloftet i september i fjor. Her erstattes epidural og lystgass med massasje, varmt vann og en jordmor med god tid. På bildet masserer Geir Hauge Ane Steingildra Alvestad mens jordmor Åshild Berg gir gode råd like før fødselen begynner. Nora, resultatet av denne fødselen, er ett av barna som er kommet til verden på Fødeloftet siden oppstarten i 2004. (Foto: Pål Christensen)

Ønsker bedre samarbeid om fødetilbud

Det skal bli slutt på at det er antallet fødsler som avgjør om et fødested får status som fødestue, fødeavdeling eller kvinneklinikk.