Norge åpner for å ta imot flyktninger fra Libya

Norge åpner for å ta imot flyktninger fra Libya, men har ennå ikke svart på henvendelsen fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) om å hjelpe til.