• Pasientskadenemnda mener at det mest sannsynlig foreligger skade som følge av svikt i svangerskapsoppfølgingen. En familie på Sørlandet får derfor ni millioner i erstatning. Scanpix

Fikk ni millioner i erstatning etter sykehusfeil

En familie på Sørlandet har fått utbetalt 8.990.640 kroner i erstatning etter feil begått på Sørlandet sykehus.