Kamp mot «fakturafabrikker» har gitt resultater

Hittil er det blitt avdekket unndragning av skatter og avgifter for 140 millioner kroner i skattemyndighetenes kampanje mot selskaper som lager fiktive fakturaer.