Økt folketall i mange kommuner i 2009

I 2009 ble det født 61.800 barn her i landet. Det er det høyeste fødselstallet siden 1972. Til sammen 300 kommuner fikk vekst i folketallet. Antallet innbyggere nærmer seg 5 millioner, melder Statistisk sentralbyrå (SSB).