- For få på jobb på Trandum

Det er for få ansatte på jobb ved utlendingsinternatet på Trandum, mener Arbeidstilsynet. Politiets utlendingsenhet styrker nå bemanningen etter en kritisk rapport.