Rekordmange barn blir avhørt av dommere

Antall dommeravhør av barn som kan ha opplevd vold og seksuelle overgrep, har det siste året økt med over 100 prosent i Oslo.