• Kratig vind skal være årsaken til at cruiseskipet slet seg. Jo Hjelle

- Hele cruiseskipet slet seg løs

Tok med seg deler av kaien.