• Scanpix

Utvalg vil ha forsøk med heroinbehandling

Et regjeringsoppnevnt utvalg går med knapt flertall inn for heroinbehandling av tunge rusmisbrukere, unge som gamle.