• Kyrre Lien, Scanpix

Boikotter datalagringsseminar

Advokatforeningen, Datatilsynet, Den internasjonale juristkommisjonen og presseorganisasjonene boikotter Justisdepartementets høringsseminar om EUs datadirektiv fordi bare politiet får delta i panelet.